0 items / £0.00

STEALL 01

£8.00

Image of STEALL 01

SGRÌOBHADH SGAITEACH ÙR + FARPAIS

SGRÌOBHADAIREAN STEALL 01

TIM ARMSTRONG / MEG BATEMAN / ALASDAIR
CAIMBEUL / MAOILIOS CAIMBEUL / CATRÌONA
LEXY CHAIMBEUL / EMMA DYMOCK / DAIBHIDH
EYRE / BIDDY JENKINSON / ALISON LANG /
MORAG LAW / PÀDRAIG MACAOIDH / CRÌSDEAN
MACILLEBHÀIN / RUAIRIDH MACÌOMHAIR /
ROBBIE ANNDRA MACLEÒID / DEBORAH
MOFFATT / SEONAG MONK / JANE NICLEÒID /
NIALL O’GALLAGHER / PETRA PONCAROVÁ /
MÀIRI RHIND

Iris ùr a th’ ann an STEALL, iris litreachais a tha ag amas air sgrìobhadh ùr a thoirt gu aire dhaoine — agallamhan, ficsean, aistidhean, bàrdachd, sgrùdadh agus eile. Bidh ùghdaran stèidhichte agus sgrìobhadairean ùra a’ nochdadh innte. Cho fad ’s a tha an sgrìobhadh math, ’s e ann an Gàidhlig, bidh ùidh aig STEALL ann.

ISBN 9781900901888, 152 duilleag, pàipear

FARPAIS cuideachd!

Fiosrachadh a bharrachd a dhìth oirbh mu STEALL? @steallmagFaighibh STEALL an iris ùr an seo