0 items / £0.00

STEALL 02! ÙR!

£9.99

Image of STEALL 02!  ÙR!
  • Image of STEALL 02!  ÙR!
  • Image of STEALL 02!  ÙR!

160 duilleag. Dathte.

Iris ùr. An dàrna STEALL. Sgrìobhaidhean agus sgrìobhadairean air leth. Agallamh còmhla ri Tony Kearney - Alison Lang a' bruidhinn ris. Tuilleadh bho Tim Armstrong agus Seonag Monk. Aiste sònraichte bho Niall O'Gallagher. Sgeulachdan sgaiteach bho Iain Beggs, Morag Anna NicNèill, Iain F. MacLeòid agus Màiri E. NicLeòid. Dàin ùra bho Aonghas Dubh MacNeacail. Sgrùdaidhean. Barail. Ceòl.

BEACHD AIR DÒMHNALL IAIN TRUMP CUIDEACHD.

AM MAIR AN TRUMPACH?Faighibh STEALL an iris ùr an seo